• בית
  • ריכוז מקורות מידע

ריכוז מקורות מידע

מאגר מידע – זכויות ההורים במערכת החינוך


לכל המדריכים שלנו – ארגז הכלים של הפורום החילוני


מעורבות הורים, כולל בחירה של חלק מתכני הלימוד, רצויה ומעוגנת בחוקים ובתקנות:

לכל ההורים השואלים ותוהים מה מותר ומה אסור? היכן מתחילה זכותם להשפיע על הנעשה בבית הספר והיכן היא נגמרת? – ריכזנו מקורות מידע מגוונים שיוכלו לסייע.

חשוב לזכורביחסים שבין השלטון לאזרחים

לאזרחים: מה שלא אסור בחוק – מותר; 

לשלטון : מה שלא מותר בחוק – אסור


כך, למוסדות החינוך, כמו כל מוסד שלטוני, מותר לעשות רק מה שמתיר להם החוק. זכותכם לדרוש לעיין בחוק, בתקנה או בחוזר על פיהם פועלת הנהלת המוסד, בכל פעולה שנדמה לכם שאינה תקנית או ראויה.
לכן, כשיש ספק לגבי פעולה או התנהלות של המוסד החינוכי – אל תשאלו "האם מותר לנו?" אלא "האם מותר למוסד החינוכי לפעול כך?", ודירשו הסבר והוכחות לחוקיותה של הפעולה.

דרישתכם הבסיסית לחנך את ילדיכם ברוח תפישת עולמכם, הערכים המנחים אתכם ואורח חייכם, לגיטימית וליגלית כאחד. זוהי דרישה לקבל דבר מה שמגיע לכם בזכות ולא בחסד.
אתר משרד החינוך מכיל מסמכים רבים התומכים במעורבות ההורים בחינוך ילדיהם, כולל מעורבות בבחירות תכניות. (הסייג היחיד הוא התערבות פדגוגית, מקצועית, שאינה מקובלת. התערבות פדגוגית משמעה בעיקר התערבות בדרכי הלימוד ובשיטות ההוראה הננקטות על ידי בית הספר והמורים.)

מסמך זכויות הורים בחינוך באתר משרד החינוך מבהיר בלשון ברורה וחד-משמעית:

"מושג 'האפוטרופוסות', כפי שהוא מופיע בסעיף 15 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 כולל בתוכו את אחריות ההורים לגידולו ולהתפתחותו הגופנית והנפשית של הילד ובכלל זה לקביעת מקום הימצאו, התווית דרך חינוכו ועניינים אחרים הנוגעים לדאגה לילד. אחריות זו היא גם זכותם של ההורים כלפי ילדם.

אחריות ההורה למתן חינוך לילדיו מעוגנת בסעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, הקובע כי "אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו..". מסעיף זה נובעת גם זכותם של ההורים לדאוג לחינוך ילדיהם ולבצע החלטות הקשורות לחינוכם.

חלק מחופש הדת המוקנה להורים הוא מתן אפשרות לחנך את ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או להימנע מהקניית חינוך דתי."

תמיד זכרו:
אתם שולחים את ילדיכם, מבחירה, למוסד חינוך ממלכתי.
לו רציתם שילדיכם יקבלו חינוך דתי הייתם שולחים אותם למוסד חינוך ממלכתי-דתי. לו הייתם מעוניינים בתגבור לימודי יהדות – הייתם מבקשים להצטרף לתכנית תל"י – תגבור לימודי יהדות – הפועלת במוסדות החינוך הממלכתיים או מצטרפים לזרם המשלב בו לומדים יחדיו תלמידים חילוניים ודתיים.
אין למוסד החינוך הממלכתי סמכות לפגוע בזכותכם וחובתכם ההורית להעניק לילדיכם חינוך על פי דרככם; בין היתר זכותכם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם.


עוד לשימושכם:

 כיתה בלי הדתה – המדריך להורה החילוני המכיל מידע והמלצות לפעילות ההשגחה השוטפת לאורך השנה.

 לוח השנה להורים חילונים– יומן דיגיטלי מתעדכן תדיר שילווה אתכם לאורך השנה ויסייע לכם במלאכת המעקב והניטור.

גופים חיצוניים – המלצות לפעולה – כולל מקבץ שאלות שיש להפנות להנהלה כדי להבטיח פעילות ראויה ונטולת הדתה ולאומנות.

רשימת עמותות ממויינת – כלי עזר לבחירה מושכלת של גופים חיצוניים האמורים להיכנס או לפעול מול תלמידי ותלמידות מוסדות החינוך הממלכתיים במסגרת פעילות תרבות יהודית ישראלית וחיים ביחד.

מצגת התמצאות במאגר התוכניות – גפ"ן – הדרכה לבדיקת תוכניות חיצוניות, ככל שהמוסד החינוכי מבקש לקיים פעילויות המועברות על ידי גופים חיצוניים.

סקירת ספרים – ספרי לימוד שנסקרו על ידי הורים באמצעות המחוון שפיתחנו. מוזמנים להוסיף ביקורות שיצטרפו וירחיבו את המאגר.

ערכה חילונית לתרבות יהודית ישראלית – מדריך למורה. הצעתנו לטקסטים שמאפשרים שיח ישראלי ואוניברסאלי בערכים המוצעים בתוכנית תרבות יהודית ישראלית. קראו עוד על התוכנית תרבות יהודית ישראלית כדי להבין את הבעייתיות שבה.

מדריך כללי להורה החילוני – המדריך שהוצאנו ב-2017 ומכיל את עיקרי המאבק ואת הרציונאל שעומד מאחורי פעילותנו רבת השנים.

ריכוז דוגמאות הדתה  – אם עדיין יש מסביבכם מי שסקפטי וחושב שאתם / אנחנו מגזימים – תמיד תוכלו להציג לו את דוגמאות ההדתה שבקישור. דוגמאות שמייצגות אלפי פניות שמגיעות אלינו לאורך השנים.