• בית
  • ריכוז מקורות מידע

ריכוז מקורות מידע

מקורות מידע – זכויות ההורים במערכת החינוך

לכל ההורים השואלים ותוהים מה מותר ומה אסור? היכן מתחילה זכותם להשפיע על הנעשה בבית הספר והיכן היא נגמרת? – ריכזנו מקורות מידע מגוונים שיוכלו לסייע.

חשוב לזכור:

למוסדות החינוך, כמו כל מוסד שלטוני, מותר לעשות רק מה שמתיר להם החוק. לכן – זכותכם לדרוש לעיין בחוק, בתקנה או בחוזר על פיהם פועלת הנהלת המוסד, בכל פעולה שנדמה לכם שאינה תקנית או ראויה.

להורים, כאזרחים במדינה דמוקרטית, הזכות לעשות כל פעולה שאין לגביה איסור בחוק.

דרישתכם לחנך את ילדיכם ברוח תפישת עולמכם, הערכים המנחים אתכם ואורח חייכם, לגיטימית וליגלית כאחד. זוהי דרישה לקבל דבר מה שמגיע לכם בזכות ולא בחסד.

תמיד זכרו:
אתם שולחים את ילדיכם למוסד חינוך ממלכתי.
לו רציתם שילדיכם יקבלו חינוך דתי הייתם שולחים אותם למוסד חינוך ממלכתי-דתי. לו הייתם מעוניינים בתגבור לימודי יהדות – הייתם מבקשים להצטרף לתכנית תל"י – תגבור לימודי יהדות – הפועלת במוסדות החינוך הממלכתיים או מצטרפים לזרם המשלב בו לומדים יחדיו תלמידים חילוניים ודתיים.
אין למוסד החינוך הממלכתי סמכות לפגוע בזכותכם וחובתכם ההורית להעניק לילדיכם חינוך על פי דרככם; בין היתר זכותכם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם.

אתר משרד החינוך מכיל מסמכים רבים התומכים במעורבות ההורים בחינוך ילדיהם, כולל מעורבות בבחירות תכניות. הסייג היחיד הוא התערבות פדגוגית, מקצועית, שאינה מקובלת.

התערבות פדגוגית משמעה בעיקר התערבות בדרכי הלימוד ובשיטות ההוראה הננקטות על ידי בית הספר והמורים.

עם זאת, מעורבות הורים, כולל בחירה של חלק מתכני הלימוד, רצויה ומעוגנת בחוקים ובתקנות:


מסמך זכויות הורים בחינוך באתר משרד החינוך מבהיר בלשון ברורה וחד-משמעית:

"מושג 'האפוטרופוסות', כפי שהוא מופיע בסעיף 15 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 כולל בתוכו את אחריות ההורים לגידולו ולהתפתחותו הגופנית והנפשית של הילד ובכלל זה לקביעת מקום הימצאו, התווית דרך חינוכו ועניינים אחרים הנוגעים לדאגה לילד. אחריות זו היא גם זכותם של ההורים כלפי ילדם.

אחריות ההורה למתן חינוך לילדיו מעוגנת בסעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, הקובע כי "אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו..". מסעיף זה נובעת גם זכותם של ההורים לדאוג לחינוך ילדיהם ולבצע החלטות הקשורות לחינוכם.

חלק מחופש הדת המוקנה להורים הוא מתן אפשרות לחנך את ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או להימנע מהקניית חינוך דתי."