לקראת אסיפת ההורים הראשונה: צידה לדרך

המאבק בהדתה חוזר לבית הספר ולגן וחשוב שתגיעו מוכנים.

התמונה צולמה בטקס קבלת ספר תורה בבית ספר ממלכתי בפתח- תקווה.

שנת הלימודים החדשה יצאה לדרך ועמה אסיפות ההורים הראשונות. המאבק בהדתה חוזר לבית הספר ולגן וחשוב שתגיעו מוכנים.

את מדריך הכיס להורה החילוני – כתה בלי הדתה (מעודכן לתשפ"ג) כבר הורדתם? – תוכלו להוריד אותו כאן – ולהגיע איתו לאסיפת ההורים הראשונה.

ובתמצית – כדאי לשאול ולבקש התייחסות כבר באסיפת ההורים הראשונה לנקודות הבאות:

עמותות :
מומלץ, בכל תחילת שנה, לדרוש לקבל מידע על כל הפעולות המתוכננות במהלך השנה בהן ישנה אינטרקציה עם גופים חיצוניים – אדם בודד או עמותה; כניסה חד-פעמית או מתמשכת – בין אם מדובר בפעילות חוץ ובין אם פעילות פנים המתקיימת בתחום המוסד החינוכי.
לכך יש להוסיף דרישה לקבל לפני כל פעילות, לפחות שבוע מראש, הודעה בכתב על הפעילות המתוכננת כולל פרטים על הגוף המפעיל, תוכן הפעילות, משכה ומקורות המימון שלה.

הכנסת גופים חיצוניים למוסדות החינוך, בין אם אדם בודד (שמגיע בדר"כ לקראת החגים…) ובין אם עמותה, צריכה להיות כלולה, אם בכלל, בתכנית העבודה השנתית של בית הספר, ולהיקבע עוד לפני תחילת השנה.
אם צפויה פעילות עמותה בגן או בבי"ס שלכם חשוב לברר:

מדוע וכיצד הוחלט להכניס גוף חיצוני? מדוע נבחרו גוף זה ותוכנית זו דווקא? מי היא העמותה, מטרותיה ומי עומד מאחוריה? מה הערך המוסף של התוכנית, ומה היא מוסיפה על הפעילות הנערכת ע"י צוות הגן ומורי בי"ס? באיזה נושאים תעסוק פעילות העמותה? מי המנחים ומה הכשרתם?
זכותכם לדרוש: קבלת מידע מקדים על כל פעילות העמותה ותכניה, הסכמת הורים והתחייבות בי"ס לנוכחות ופיקוח מורה בכל פעילות עמותה/בת שירות בכיתה.

לתשומת לבכם:

תכנית חיצונית היא תכנית בלתי פורמלית, שמחוץ למערכת הלימודים הפורמלית, ולכן, בהגדרה, אינה יכולה להיות פעילות חובה.
אולם, בעקבות שינוי במדיניות המשרד, תוכניות חיצוניות המופעלות באמצעות התקציב שהוקצה למוסד החינוכי נכנסות השנה באופן רשמי לתוכנית העבודה הכללית של בית הספר.  

עם זאת, ההנחיה היא כי כל התכניות החינוכיות והתל"ן יאושרו פדגוגית ותקציבית בוועדה המלווה הבית-ספרית טרם פתיחת שנת הלימודים, ויובאו לידיעת ההורים; זאת כחלק מזכותם של ההורים לדעת את תכנית הלימודים של ילדם.

יודגש כי תכנית שנדרש תשלום עבורה מצד ההורים, היא בגדר תכנית רשות המחייבת יידוע ההורים מראש וקבלת הסכמתם להשתתפות ילדיהם בפעילות. הורים רשאים שלא לשלם ולא לאשר השתתפות ילדיהם בפעילות.

ככל שמדובר בפעילות חוץ או כזו החורגת משעות הלימוד – "זכות ההורים לדעת מראש על כל פעילות הנעשית מחוץ לכותלי בית-הספר ועל כל פעילות החורגת משעות הלימוד: זכותם לאשר (בכתב) או שלא לאשר את השתתפות ילדיהם בפעילות." (זכויות ואחריות בבית הספר: הזכות לתת זכות – אתר משרד החינוך).

כמו כן –  זכותכם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם: "חלק מחופש הדת המוקנה להורים הוא מתן אפשרות לחנך את ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או להימנע מהקניית חינוך דתי." (זכויות ההורים בחינוך – אתר משרד החינוך)

לרשותכם דף הנחיה בצירוף מקבץ שאלות לשימוש מול הנהלת המוסד.

סל תרבות / טיולים /תל"ן – האם יש גביית כספים ייעודית עבור פעילויות של מוסדות או תכנים דתיים? דרשו פירוט מלא של כל סעיף בתשלומי הורים. סימוכין תוכלו למצוא בדף ריכוז מקורות המידע שלנו.

ספרי לימוד – בדקו את רשימת ספרי הלימוד שקיבלתם ואת שמות ההוצאות לאור. אל תהססו לפנות להנהלת ביה"ס לבירור על כל ספר שמעורר את חשדכם. בדקו מול המחנכים האם צוות המורים מודע להדתה בספרי הלימוד והציעו שיתוף פעולה בבדיקת התכנים. תוכלו למצוא דוגמאות באתר שלנו ולהציג אותן באסיפה כדי לעורר את המודעות, וגם להציג פתרונות כמו לדלג על עמודים מסוימים המכילים תכנים לא ראויים או להציג טקסטים חלופיים. עוד על "כיצד למנוע הדתה" – הכנסו לקישור זה.

מקצוע תרבות יהודית ישראלית (מורשת) – מי בפועל ילמד את המקצוע? מהו ספר הלימוד? מה יהיו התכנים? על חשבון איזה שעות נכנס המקצוע למערכת וכיצד מתכוון בי"ס לפצות על כך?
מוזמנים להציע למורים לעשות שימוש במדריך למורה של הפורום החילוני: ערכה חילונית להעשרת תוכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית.

אירועים וטקסים – כיצד הגן או בית הספר מתכנן לציין פעילויות חגים, קבלת תורה, שנת בני ובנות מצווה וכו'? הציעו להיות שותפים בתכנון ובהפקה. ראו ריכוז הצעות הורים לפעילות חלופית

אמנה ותקנון כיתתיים / בית ספריים – בררו עד כמה בית הספר משתף הורים ותלמידים בקביעתם ועמדו על זכותכם וזכות ילדיכם להיות שותפים. ראו המלצות במדריך הכיס שבידיכם.

• התנדבו לוועד הורים כיתתי או הנהגת הורים בית ספרית ! מעורבות הורים אפקטיבית מחייבת נוכחות בעמדות השפעה בתוך המערכת.

  • האם ביישוב שלכם יש התארגנות הורים מקומית? אם אין עדיין, זה הזמן להקים. לקבוצה מאורגנת יש הרבה יותר כוח השפעה מהורה בודד. פנו אלינו לפרטים נוספים. למפת ההתארגנויות הארצית

הורידו לשימושכם את המדריכים שלנו:

בברכת שנת לימודים מוצלחת ונטולת הדתה

מצוות הפורום החילוני

נושאים