לקראת אסיפת ההורים הראשונה: צידה לדרך

המאבק בהדתה חוזר לבית הספר ולגן וחשוב שתגיעו מוכנים

התמונה צולמה בטקס קבלת ספר תורה בבית ספר ממלכתי בפתח- תקווה.

שנת הלימודים החדשה בפתח ועמה אסיפות ההורים הראשונות. המאבק בהדתה חוזר לבית הספר ולגן וחשוב שתגיעו מוכנים.
מצרפים לשימושכם שאלות שכדאי לעלות באסיפה הראשונה:
• עמותות : נקודת המוצא הרצויה – אין להכניס גופים חיצוניים למוסדות החינוך וראוי להחזיר את החינוך הערכי לידי המורים. אם בכל זאת צפויה פעילות עמותה בגן או בבי"ס שלכם חשוב לברר : מדוע הוחלט להכניס גוף חיצוני ? מדוע נבחרה תוכנית זו דווקא ועל ידי איזה גורם? מי היא העמותה, מטרותיה ומי עומד מאחוריה? מה הערך המוסף של התוכנית, ומה היא מוסיפה על הפעילות הנערכת ע"י מורי בי"ס? באיזה נושאים תעסוק פעילות העמותה? מי המנחים ומה הכשרתם? זכותכם לדרוש: קבלת מידע מקדים על כל פעילות העמותה ותכניה, הסכמת הורים והתחייבות בי"ס לנוכחות ופיקוח מורה בכל פעילות עמותה/בת שירות בכיתה. שימו לב: פעילות בתחום העמקת הזהות היהודית איננה פעילות חובה. על ביה"ס להודיע לכם על כך מראש.
לרשותכם מקבץ שאלות להורדה ולשימוש מול הנהלת המוסד: http://www.hiloni.org.il/questions-organizations

• סל תרבות / טיולים /תל"ן – האם יש גביית כספים ייעודית עבור פעילויות של מוסדות או תכנים דתיים?דרשו פירוט מלא של כל סעיף בתשלומי הורים.

• ספרי לימוד – בדקו מול המחנכים האם צוות המורים מודע להדתה בספרי הלימוד והציעו שיתוף פעולה בבדיקת התכנים. תוכלו למצוא דוגמאות באתר שלנו ולהציג אותן באסיפה כדי לעורר את המודעות, וגם להציג פתרונות כמו לדלג על עמודים מסוימים המכילים תכנים לא ראויים או להציג טקסטים חלופיים.
עוד על "כיצד למנוע הדתה" https://www.hiloni.org.il/hadata-handle/prevent

• מקצוע תרבות יהודית ישראלית (מורשת) – מי בפועל ילמד את המקצוע? מהו ספר הלימוד? מה יהיו התכנים? על חשבון איזה שעות נכנס המקצוע למערכת והאם בי"ס מתחייב להשיב את שעות הלימוד הללו בהמשך? הציעו למורים לעשות שימוש במדריך למורה של הפורום החילוני: ערכה חילונית להעשרת תוכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית.מצ"ב קישור לערכה :http://www.hiloni.org.il/downloads/teacher-guide

• אירועים וטקסים – כיצד הגן או בית הספר מתכנן לציין פעילויות חגים, קבלת תורה, שנת בני מצווה וכו? הציעו להיות שותפים בתכנון ובהפקה. ראו ריכוז הצעות הורים לפעילות חלופית:
https://www.hiloni.org.il/alternative

• התנדבו לועד הורים כיתתי או הנהגת הורים בית ספרית ! מעורבות הורים אפקטיבית מחייבת נוכחות בעמדות השפעה בתוך המערכת.

• האם ביישוב שלכם יש התארגנות הורים מקומית? אם אין עדין, זה הזמן להקים. לקבוצה מאורגנת יש הרבה יותר כוח השפעה מהורה בודד. פנו אלינו לפרטים נוספים.למפת ההתארגנויות הארצית : https://www.hiloni.org.il/activities/parents

מידע נוסף תוכלו למצוא במדריך שלנו להורה החילוני
http://www.hiloni.org.il/downloads/parent-guide

 

נושאים